LG사이언스랜드

전체메뉴보기 검색 과학상자

용해와용액 송 (속초교동초등학교) 목록

이지* | 조회 : 355 | 추천 : 0 | 2012-11-27

                                                         용질은 녹는 물질

                                                        용매는 녹이는 물질

                                                    용액은 용질 더하기 용매~

                                                      (이야 이야 이야 이야)

 

                                                       용해는 물질 섞인 현상

                                                        설탕과 물~이 섞~여

                                                      설~탕물이 되~는 것~과

                                                         같~은 현상이지~

 

                                                용액의~ 진~하기를~ 구~하는 방법은~

                                      맛이나~ 색깔,물체를 이용해 구별할 수~ 있지~

                                                  용액을 빨~리 녹이는 방~법에~ 는

 

                                                 용액을 빨~리 저어줘야 해~에~

                                                  또 용매의 온도~ 등을 달리해~

                                                                           yeah!

사진올리기 바로가기