LG사이언스랜드

전체메뉴보기 검색 과학상자

(김해삼성초등학교)꽃 세송이 목록

정보* | 조회 : 52 | 추천 : 0 | 2011-11-29

                                                       곰 세마리가 한집에  있어

                                                       꽃 세송이가 들판에 있어

                                                       아빠 곰 엄마 곰 애기 곰

                                                       국화 꽃 무궁 화 장미 꽃

                                                       아빠 곰은 뚱뚱해

                                                       국화 꽃은 아름다워

                                                       엄마 곰은 날씬해

                                                       무궁화는 우리나라꽃

                                                       애기 곰은 너무 귀여워

                                                       으쓱으쓱 잘한다

                                                       아름다운 들~판

사진올리기 바로가기