LG사이언스랜드

전체메뉴보기 검색 과학상자

(송원고등학교) 1-2반 파동의 굴절과 반사 목록

송현* | 조회 : 309 | 추천 : 10 | 2010-11-27

파동의 굴절과 반사에 관한 과학송

 

광주 송원고등학교  1학년 2반  6번 김창영 

                                             8번 박일중 

                                            14번 송현준

                                            21번 이명선 

                                            32번 김승현

 

 

    (까메오: 17번 안종덕     20번 이경한  )

사진올리기 바로가기