LG사이언스랜드

전체메뉴보기 검색 과학상자

과학일반 | 구술의 진자운동 목록

권도* | 조회 : 1096 | 추천 : 5 | 2013-02-25

 

                                                        준비물은 구슬4개 책 한권 입니다.

                                                         이 실험은 진짜 간단한 실험이니 많이 해보시기 바랍니다.

사진올리기 바로가기