LG사이언스랜드

전체메뉴보기 검색 과학상자

?? 목록


    


산소는 기호로 어떻게쓰나요?


이 호기심에 2개의 호기심 해결 답변이 있습니다.

호기심 답변하기

RE : ??

유한* 2014-10-08


    


산소는 기호로 어떻게쓰나요?----------------------산소의 기호는 O2라고 씁니다----------------------------------------------------------------------


RE : ??

송은* 2014-10-06


    


산소는 기호로 어떻게쓰나요?------------------------------------------------------------------------------------------

산소의 기호는 O2라고 씁니다.


주제!
관련주제가 없습니다.

호기심 질문하기

사진올리기 바로가기