LG사이언스랜드

전체메뉴보기 검색 과학상자

100 MPH는 몇 km/h 이에요? 목록


야구에서 나오는데 , 100 MPH 는 몇 km/ h 이에요 ?

이 호기심에 1개의 호기심 해결 답변이 있습니다.

호기심 답변하기

RE : 100 MPH는 몇 km/h 이에요?

호기심지* 2014-08-18

야구에서 나오는데 , 100 MPH 는 몇 km/ h 이에요 ? --------------------------------------------------------------------------------------------


 


 160.9344km/h 입니다.

주제!
관련주제가 없습니다.

호기심 질문하기

사진올리기 바로가기