LG사이언스랜드

전체메뉴보기 검색 과학상자

야광팔찌 목록

야광팔찌는 왜 뽀도독뽀도독 소리가 나게 해줘야 빛이나나여??


                                            (스티커처럼 하면 좋은데.........)

이 호기심에 1개의 호기심 해결 답변이 있습니다.

호기심 답변하기

RE : 야광팔찌

김지* 2013-12-04

야광팔찌는 왜 뽀도독뽀도독 소리가 나게 해줘야 빛이나나여??


                                            (스티커처럼 하면 좋은데.........)


--------------------------------------------------------------------------------------------

네,야광팔찌는 뽀도독뽀도독 소리가 나게 해 주어야 야광빛이 납니다.     

주제!
관련주제가 없습니다.

호기심 질문하기

사진올리기 바로가기